โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สปพ.สงขลา เขต 3

 

E - Labrary
www.nt.in.th
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
 ทีมงาน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ จัดทำและนำเสนอ
หนังสือใหม่ หนังสือดี ๆ มีมากมายที่โรงเรียนของเรา
หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
00229
หนังสือ
   เจ้าแต้ม
  00229
2
39789749553810
หนังสือ
   ช้างเกกมะเหรก เสือเกเร
  00068
3
570001
หนังสือ
   พื้นฐานการเล่นเปตอง
  570001
4
58108
หนังสือ
   ทิศที่ื 11
  580108
5
7296338455395
หนังสือ
   เรื่อง สี
  00279
6
7296638455265
หนังสือ
   สัตว์โลกล้านปี 2
  00209
7
7296638455340
หนังสือ
   สัตว์โลกจอมวุ่น3
  00208
8
7296638455470
หนังสือ
   คัดเขียน คำศัพท์ เบื่องต้น
  00280
9
9740054617
หนังสือ
   พลู พืชเงินของเกษตร
  01002
10
9740055257
หนังสือ
   จิ๋วเทา...เจ้าบางน้อย
  01009

   


ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3